Exit

Jogi nyilatkozat

Általános információ

A jelen Weboldal megnyitásával és használatával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozatot elolvasta, megértette és annak feltételeit magára nézve kötelezőnek ismerte el. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a Weboldalt.

A jelen oldal és annak tartalma nem másolható, nem többszörözhető, nem tehető közzé, nem tölthető fel, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem dolgozható át a Fornax előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Szellemi alkotásokra vonatkozó információk

Copyright © 2002 Fornax Co. Minden jog fenntartva. Az Eventus ® a Fornax Zrt. bejegyzett védjegye. Minden egyéb, a jelen Weboldalon szereplő termék, cégnév és egyéb megjelölés tekintetében azok jogosultjai bírnak rendelkezési joggal, és itt csak azonosítás céljából szerepelnek.

Felelősségkizáró nyilatkozatok

A Fornax nem garantálja a jelen Weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét, teljességét, és a jelen oldal tartalmazhat műszaki pontatlanságokat és gépelési hibákat. A Fornax nem vállal felelősséget (és egyúttal kifejezetten kizárja a felelősségét ) a Weboldal frissítése, a tartalmának naprakészen tartása, vagy az itt megjelenő információ pontosságának és teljességének biztosítása tekintetében. Ennek megfelelőn győződjön meg minden itt talált információ helyességéről és teljességéről, mielőtt döntést hozna bármely szolgáltatással, termékkel vagy az oldalon tárgyalt egyéb anyaggal kapcsolatban.

Bizalmas információ

A Fornax nem kíván bizalmas vagy szellemi tulajdont képező információt kapni a jelen Weboldal útján. Így, kérjük, vegye figyelembe, hogy minden, a Fornax részére eljuttatott anyag vagy információ tekintetében vélelmezzük, hogy az nem bizalmas..

Üzleti Kapcsolatok

A jelen Weboldal tartalmazhat linkeket és referenciákat külső weboldalakra és forrásokra. A Fornax nem képviseli ezen harmadik személyeket, azok oldalai vagy forrásai tekintetében nem vállal felelősséget vagy bármely kötelezettséget azon weboldalak illetőleg források vonatkozásában, amelyek a Fornax oldaláról elérhetők, vagy amelyekről a Fornax oldala elérhető. Egy külső weboldalra mutató link nem jelenti azt, hogy a Fornax egyetért az oldal tartalmával, helyesli a weboldal használatát, vagy támogatja annak tulajdonosát. A Fornax továbbá nem részese semmilyen harmadik személlyel kezdeményezett ügyletnek, azért nem felel, még abban az esetben sem, ha ezen harmadik személyről a felhasználó a Fornax oldalán szerez tudomást, vagy ezen személy oldalára a Fornax oldaláról jut el.

Linkelés az oldalra

A jelen Weboldalra mutató linkek alkalmazását a Fornaxnak írásban jóvá kell hagyni, azonban a Fornax beleegyezését adja e körben minden olyan linkhez, amely link, illetőleg az általa aktivált weboldal (a) nem hoz létre kereteket a jelen Weboldal bármelyik oldala körül, és semmilyen egyéb módon nem módosítja a webhely tartalmának vizuális megjelenését; (b) nem tünteti fel hamis színben az Ön kapcsolatát a Fornaxszal (c) nem kelti azt a hatást, hogy a Fornax támogatja vagy javasolja Önt, az oldalát vagy a kínált szolgáltatásait és termékeit; és (d) nem állít hamis vagy félrevezető tényeket a Fornaxról, és nem rontja vagy károsítja a Fornax és az Eventus nevek és védjegyek  jó hírét és nem sérti a Fornax üzleti érdekeit.

Szavatossági nyilatkozat

A webhelyet mindenki kizárólag saját felelősségére használja. Minden anyag, információ, termék, szoftver, program és szolgáltatás a rendelkezésre bocsátott formában („as is”) kerül biztosításra, hozzájuk semmilyen garancia vagy felelősségvállalás nem fűződik. A Fornax  a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális mértékben kizár minden  felelősséget, szavatossági és jótállási igényt, illetve törvényi vagy más jogszabályba foglalt szavatosságot, ide értve a jogszavatossági igényeket vagy a forgalomképességet vagy adott célra való megfelelőséget is. Ezen túlmenően a Fornax nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a weboldal zavartalanul, biztonságosan és hibamentesen működik.

Az oldal felhasználója megérti és elfogadja, hogy amennyiben letölt vagy más módon megszerez bármely anyagot, információt, terméket, szoftvert, programot vagy szolgáltatást, ezt saját döntéséből és saját felelősségére teszi, és egyedül ő felel az esetlegesen bekövetkező károkért, beleértve az adatvesztést és az informatikai rendszerében keletkezett károkat is.

Felelősség korlátozása

A Fornax semmilyen esetben nem vállal felelősséget a Weboldal vagy az arról elérhető webhelyek, források, anyagok, információk, termékek és szolgáltatások használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, nem felelős a felmerülő költségekért, elmaradt haszonért vagy az üzletmenet leállásáért, adatvesztésért akkor sem, ha a Fonaxnak tudomása lehetett ilyen károk előfordulásának lehetőségéről. A felelősség ekkénti korlátozása minden jogalapra vonatkozik, legyen az szerződésen alapuló igény, jótállási igény, jogellenes károkozás vagy egyéb jogalap.

További vagy eltérő feltételek és nyilatkozatok vonatkozhatnak a jelen Weboldalon elérhető egyes anyagokra, információkra, termékekre, szoftverekre és szolgáltatásokra. Eltérés esetén az ilyen további vagy eltérő feltételek és nyilatkozatok felülírják a jelen Jogi Nyilatkozatot. Kérjük, ilyen esetben olvassa el a megfelelő megállapodást vagy nyilatkozatot.

Licencek

Itt találja a jelenleg elérhető Eventus licencek listáját

Close
Go top