Exit

Az Eventus és az ipari szabványok

Az Eventus rugalmas szerkezete bármilyen üzleti folyamatot képes támogatni.

A rendszer támogatja az ITIL vagy eTOM alapú folyamatokat, de bármilyen ipari szabvány vagy hivatalos norma használható.

A folyamat tervezője vagy modellezője eldöntheti, hogy az üzleti folyamat egy iparág legjobb gyakorlatához illeszkedik, vagy egy ipari szabványhoz vagy egy másik módszerhez.

A folyamatok tényleges megvalósításához az Eventus rendszer tervezőeszköze rendelkezik saját grafikus felülettel. Ez az eszköz támogatja a tervezett folyamatok tényleges leképzését a rendszerbe. A grafikus felületen a rendszer képes megjeleníteni a folyamat elemei és tartalmai közötti összefüggéseket. Apróbb változtatásokat gyorsan véghez lehet vinni ennek az eszköznek a segítségével.

A folyamat tervezője a modellt sokszor egy külső modellező eszközzel készíti el (pl.: BPMN modellező). Ebben az esetben a külső eszköz képes XML formátumban megadni a folyamat leírását, és az Eventus a szükséges adatokat be tudja olvasni a külső forrásból. Némi igazítás azonban szükséges lehet.

Az Eventus rendszer interfészei többnyire middleware/ESB alapúak, vagy web alapúak és web service-ként vannak megvalósítva. Következésképpen a szabványos szolgáltatások megvalósítása majdnem megfelel a BPEL-nek. A kapcsolódó rendszerek közötti interfészeket web service-ekkel lehet megvalósítani, amelyek különböző környezetekben működhetnek.

Close
Go top