Exit

Szolgálatvezénylő modullal bővül az Eventus termékcsalád

A Fornax Eventus termékcsalád új tagjával könnyedén automatizálható a szolgálatszervezés és -vezénylés. A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a légiforgalom biztonságos irányításához szükséges létszámbiztosítás támogatásához az Eventus új Szolgálatvezénylő Modulját választotta.

Eventus Szolgálatvezénylő modul

A szolgálatszervezés, szolgálatvezénylés egy olyan speciális munkaerőszervezési feladat, amelyet olyan vállalatok, munkáltatók alkalmaznak, ahol a munkavállalók jellemzően megszakítás nélküli tevékenységet, úgynevezett szolgálatot látnak el. Ide tartoznak például a rendvédelmi szervek, mentők, tűzoltók, vagyonőrök, termelő- és gyártócégek, közúti-, légi- és víziforgalom irányítók is. Továbbá tágabb értelemben ide tartozhat bármilyen egyéb, folyamatos munkavégzést igénylő munkakör is.
A szolgálatvezényléssel szervezett, irányított munkavégzés esetén az alkalmazottak munkarendje, munkaidőkerete és annak kezelése is jelentősen eltér a megszokottól a munkavégzést szabályozó szakszervezeti és speciális jogszabályi kötelezettségek miatt.

Az Eventus új Szolgálatvezénylő Modul az Eventus termékcsalád olyan eleme, amely rendelkezik a Munkafolyamat szervező Modul alapvető funkcióival, valamint olyan, addicionális munkaerő-menedzsment funkciókkal is bír, amelyekkel teljes körben irányítható, automatizálható és elvégezhető a szolgálatszervezés, és a szolgálatvezénylés, továbbá leképezhető és rugalmasan követhető ezek minden egyedi, speciális szabálya. Ennek értelmében a két modul egymástól független, azaz önállóan telepíthető, használható.

Az Eventus Szolgálatvezénylő, és felépítése

Az Eventus Szolgálatvezénylő termék fejlesztése során fontos szempont volt, hogy a rendszer a szolgálatszervezés, szolgálatvezénylés definíciójából következő tág és sokféle gyakorlati megvalósulásának mindegyikére megoldást nyújtson. Az Eventus termék alapfunkcióinak rugalmassága, a keretfolyamatok tág határokon belüli paramétereztősége biztosítja az egyszerű, egy vagy több műszakos munkavégzés- támogatáson túl a megszakítás nélküli munkavégzés speciális szabályait és szélsőséges
munkarend követelményeivel szemben való megfelelőséget is.

Az Eventus Szolgálatvezénylő Modul három fő logikai elemből épül fel:

 • Létszámtervezés
  Hosszútávú tervezés, amely során definiálásra kerülnek azon szervezeti egységek, munkacsoportok, munkahelyek, amelyeken végrehajtásra kerül a szolgálatvezénylés. Az így létrehozott beosztási helyekhez az iparági sajátosságoktól függően, időben változó, és kompetenciákhoz kötött létszámok, létszámkövetelmények definiálhatóak.
 • Beosztástervezés
  Beosztások és munkavállalók szinkronizálása, középtávú tervezés. Munkanapok és pihenőnapok áttekinthetősége, távollétek és speciális munkarendek kezelése, éves munkaidőkeret és időszaki ledolgozandó keretszámok folyamatos figyelése. Beosztásra vonatkozó szabályrendszerek figyelése (Munka Törvénykönyve, szervezeti és szakszervezeti szabályok). Készletek áttekintése.
 • Beültetéstervezés
  Napon, műszakon belüli, rövidtávú tervezés. Állományvezénylés, a különböző feladatkörök, és pozíciók betöltésére. Kihasználtságra, és pihenőidőre vonatkozó szabályok követése.

Alkalmazáspélda – implementáció HungaroControl Zrt.-nél

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 2018-ban pályázatot írt ki a magyar és koszovói légteret ellátó légiforgalmi szakszemélyzet szolgálatvezénylését támogató alkalmazás létrehozására. A projekt során elsődleges elvárás volt a légiforgalom-irányítás biztonságos ellátásához szükséges létszámbiztosítás támogatásának ellátása a belső szabályozás és egyéb jogszabályok betartása mellett.

Kiemelt követelmények:

 • 400-450 fő légiforgalom-irányitó munkaidő-beosztásának kezelése
 • 4 fős szolgálatvezetési csoport munkájának teljeskörű támogatása
 • 15 munkacsoporton belül összesen 210 szolgálati helyre való napi beültetés támogatása
 • Szélsőséges munkarendek és rendkívüli munkavégzések támogatása
 • Beosztás Szolgálatvezényléshez kapcsoló adminisztrációs folyamatok, szolgálatkihirdetés, vezetői/munkatársi jóváhagyások, dokumentum készítések támogatása
 • Beosztáshoz kapcsolódó munkatársi igények (például: szabadságok, távollétek, kiküldetések, szolgálatcserék) támogatása
 • Szakszolgálati engedélyek, repülőorvosi engedélyek (irányítói licenc) kezelése
 • Beosztáshoz és beültetésekre vonatkozó statisztikák, riportok biztosítása
 • HR (Nexon) rendszerkapcsolat biztosítása
 • Microsoft infrastruktúrán, környezeten megvalósítandó implementáció (Microsoft Hyper-V, MS SQL adatbázis, MS Windows2012 R2 Server, IIS WebServer)
 • Android és iOS üzleti mobilalkalmazás-támogatás (MobileIron integrációval)

Megrendelő: HungaroControl Zrt.
Technológia:
Kliens: Angular keretrendszerben írt vékonyklienses, webböngészővel való megoldás (Chromium alapú böngészők és Firefox Mozzilla Támogatás), továbbá iOS es Android mobilkliensek
Alkalmazásszerver: TypeScriptben megírt, Node.js-ben futtatott alkalmazásszerver
Adatbázisszerver: HungaroControl esetén MS SQL, platformfüggetlen termék
Időtartam: A teljes bevetésre a szerződéskötéstől az éles üzembe állásig 12 hónap állt a rendelkezése.

HungaroControl referencia letöltés

Close
Go top