Exit

EVENTUS AGRO

Általánosságban a rendszerről

Az AU egy olyan, a gépesített szántóföldi mezőgazdaságra fókuszált felhő alapú IT szolgáltatás, amely támogatja és ösztönzi a talajkímélő gépválasztást, elősegíti a munkaműveletek mért és prognosztizálható környezeti változókhoz igazodó okszerű, erőforrás- és költséghatékony, gazdaságos tervezését, összehangolását, egyidejűleg a szabad kapacitások, üzemórák megosztásával lehetővé teszi a költségcsökkentést, növelve ezáltal a termelés biztonságát. A rendszer szerver-kliens infrastruktúrából és az erő- és munkagép oldalon telepített járműves egységekből áll.

Általánosságban a talajvédelem fontosságáról

A szántóföldi növénytermesztésre alkalmas talajok megóvása –a növekvő élelmiszerigényre is tekintettel– kritikus a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága szempontjából. A megfelelő talajminőség feltétele a talaj funkcionális működésének zavartalansága, melyhez a degradációs folyamatok megelőzése, lehetőség szerint kiküszöbölése, legalább tolerálható szintre mérséklése, a talajszennyező folyamatok felszámolása szükséges. A leromlott talaj művelése költséges, nagy öntözési- és energiaigénnyel, jelentős környezetterheléssel (fokozott kemizálási igénnyel) jár, jövedelmezőségi szintje (hozama) a termőképesség, -terület és termelési időablak csökkenése miatt alacsony. A talajkészletek minősége, termékenysége a számtalan kedvezőtlen –köztük antropológiai– hatás ellenére ugyanakkor megóvható. A agronómiai szempontból kedvező talajszerkezet kialakítása, a leromlott talaj helyreállítása nagy időigényű, költséges és kockázatos tevékenység, a talaj védelme ezért a leghatékonyabban megelőzéssel biztosítható. A projekt az egyik legjelentősebb emberi/művelési eredetű degradációs hatás, az elsősorban gépi taposás és okszerűtlen gazdálkodás miatt bekövetkező tömörödés megelőzésére, korlátozására alkalmas technológiai rendszer kialakítását célozza. Eredményként csökkenthető az aszályosodás, belvizesedés, ill. savanyodás valószínűsége, hosszú távon fenntartható a megfelelő talajminőség. A megoldás a több változó gyűjtésén és kiértékelésén alapuló okszerű eszközválasztáson, a mélyművelés szükségességének detektálásán és jelzésén, az agrotechnikai műveletek (típus, sorrend, ütemezés) optimalizálásán alapul. A kiegészítő, erőforrás megosztásra épülő üzleti modell lehetővé teszi a tömörödés egyik okának, a kis választékú és korszerűtlen géppark kényszerű és célszerűtlen alkalmazásának felszámolását, az üzemóra optimalizálásnak köszönhetően csökkenti a gépköltségeket, biztosítja a céleszközök széleskörű elérését, a szakemberhiány mérséklését, ezáltal támogatja az alapprobléma kapcsán érzékelhető gazdálkodói érdektelenség felszámolását.
A szántóföldi növénytermesztésre alkalmas talajok állapotát veszélyeztető folyamatok közül a fizikai degradáció világszerte a mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság egyik legjelentősebb, legnagyobb károkat okozó és legnehezebben kivédhető problémájává vált. Jelentőségét mutatja, hogy FAO és az EU is kiemelten foglakozik a talajkímélő és fenntartható művelési módok kidolgozásának és elterjesztésének kérdésével. Európában a termőterületek altalajának több, mint 30 %-a nagyon, vagy kifejezetten érzékeny a tömörödésre. Szakterületi kutatások alapján ma Magyarországon 3,1m ha kiemelten érzékeny a tömörödésre, vagy már tömörödött, míg ez 1992-ben még 1,4m ha volt. A talajok állapotát befolyásoló emberi tevékenységek közzül pusztán a gépek kerekei által talajnyomás egy évtized alatt akár 20% termőképeség, azaz hozamcsökkenéssel járó tömörödéshez vezethet. Ezzel párhuzamosan a világ népesedése az ENSZ előrejelzése szerint 2030-ra eléri a 8,5 milliárdot, ami több mint 15% növekedést jelent a 2015-ös szinthez képest. Összefoglalva az egyik oldalról a helytelen talajművelés talajtömörödéshez vezet, ami jelentős hozamcsökkenést eredményez, míg másik oldalról egyre súlyosabb probléma a globális túlnépesedés, ami egyre nagyobb mennyiségű élelmiszer előállítását teszi szükségessé.

A cégről

A Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. 2007 végén kezdte meg működését a hazai és nemzetközi IT piacon. A cég a kezdetektől fogva magyar és külföldi nagyvállalatok komplex projektjein, világméretű B2B és B2C integrációs feladatokon dolgoztott, szoftverek, rendszerek fejlesztésében, implementációjában, integrációjában vett és vesz részt. A projektben a vállalat a kollégáira, évtizedes szerteágazó szakmai tapasztalattal rendelkező fejlesztő munkatársaira támaszkodik, felhasználva a tevékenység-irányítás, erőforráskezelés és -optimalizálás területén, az üzleti és üzemeltetési core, ill. támogató folyamatok tervezésében, szervezésében szerzett tapasztalatait. A vállalat kutatás-fejlesztési tevékenységét a telekommunikációs, logisztikai és egészségügyi szektorban sikeresen bevezetett, saját fejlesztésű többszörös díjnyertes Eventus alkalmazására alapítja.

Close
Go top