Exit

Eventus a hulladékgazdálkodásban

2014 márciusában sikeresen zárult az OKTF NHI megbízásából indított HUNOR projekt, melynek részeként a Hulladékgazdálkodási Alaprendszer szoftver kifejlesztését a Fornax valósította meg.

Hazánkban ma évente megközelítőleg 18,5 millió tonna hulladék keletkezik. Fontos szempont, hogy ebből a mennyiségből a lehető legtöbb anyagában hasznosított hulladék legyen, illetve annak begyűjtését a hatóságok a lehető leghatékonyabb módon végezzék.

Ennek érdekében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (röviden OKTF NHI, korábbi nevén OHÜ Nonprofit Kft.) hulladékgazdálkodással kapcsolatos operatív munkájának támogatásához fejlett, a telekommunikáció legújabb eszközrendszerét kihasználó informatikai támogatásra volt szükség. Ez hívta életre Európai Uniós forrásból az OKTF NHI által kezdeményezett HUNOR (Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere) elnevezésű projektet. Az OKTF NHI munkáját segítendő HUNOR rendszer átlátható, egységes és szabályozott környezetben modern, költséghatékony informatikai háttérrel támogatott működést tesz lehetővé a szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladékok felügyeletének területén.

A HGAS rendszer részeként a Fornax szakemberei implementáltak egy Android mobil platformon használható járatkövető alkalmazást is (ún. logger kliens mobil applikáció tervezés és fejlesztése), amely lehetővé teszi a hulladékgyűjtő járművek útvonalának és tevékenységeinek követését.

Az Eventus alapokon nyugvó alaprendszer egyéb társrendszerek közreműködésével több módon is hozzájárul a hulladékgazdálkodás korszerű és költséghatékony informatikai támogatásához:

  • Közép és hosszú távú tervezési, ellenőrzési és elszámolási folyamatok támogatása
  • Stratégiai szintű döntéstámogatás a rendszer segítségével előálló elemzésekre, modellekre, szimulációkra alapozva,
  • Munkafolyamatok, ellenőrzési folyamatok követése, tervezése
  • Naprakész adatok és elemzések szolgáltatása a kialakuló adatvagyonból korszerű riporting eszközökkel,
  • Térképes nyomkövetés, melynek segítségével a hulladékgyűjtést végző járművek pontos és valós idejű nyomkövetése valósul meg.

A HUNOR projekt során az Eventus segítségével olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási szakrendszer, valamint ehhez szükséges integrált informatikai rendszer épült ki, amely támogatja az OKTF NHI pénzügyi elszámolási és hatósági adatszolgáltatási feladatait.

Megrendelő: OKTF NHI
Időtartam: 2013. november – 2014. március

2017. januárjától az OKTF hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Földművelődésügyi Minisztérium vette át.

OKTF NHI referencia letöltés

Close
Go top