Exit

Funkcionális modulok

Munkafolyamat modul

Az Eventus Munkafolyamat modul komplex üzleti folyamatok kezelésére lett kialakítva a vállalatok igényeihez igazodva. A rendszer üzleti folyamatok végrehajtását felügyeli folyamat-modell alapon, a meglévő IT-infrastruktúra használatával, valamint a releváns vállalati egységek és a személyi állomány ellenőrzésével. Segítségével kiválasztható, hogy a hatékony működés érdekében az adott munkafolyamaton belül kinek mit és mikor kellene csinálnia a nap 24 órában. A modul információt szolgáltat a feladatok végrehajtásáról is. Az Eventus Munkafolyamat modul önálló folyamattervező funkcióval rendelkezik, melyben a rendszer folyamatait könnyen kezelhető grafikus eszközök segítségével lehet elkészíteni és szerkeszteni, így lehetőség nyílik meglevő folyamatok könnyű és gyors módosítására, illetve új folyamatok létrehozására.

Munkaerő modul

Az Eventus Munkaerő Modul időbeosztás-kezelésére, munkaidő-kalkulációra, üzemkészség-menedzselésre, automatikus valós idejű feladatkiosztásra képes. A munkaerő-irányítás célja, hogy a munkafolyamat-menedzsment által generált feladatok végrehajtását szabályozza. A Munkaerő Modul további fontos funkciói: különböző feladatok végrehajtóinak megfelelő irányítása (értve ezalatt egyéneket vagy csoportokat, belső rendszerelemeket és külső alkalmazásokat, melyek interfészen keresztül kapcsolódnak egymáshoz), aktív feladatok priorizálása, kiosztási funkciók kezelése és optimalizálás különböző szempontok szerint (képességek, ügyfélérték, technológia, utazási idő, stb.).
A végrehajtók egy végrehajtásra váró feladatok halmazából mindig a „legmegfelelőbb” feladattal vannak összerendelve. Azt, hogy egy adott időpillanatban melyik feladatot tekintjük a „legmegfelelőbbnek”, a prioritáskezelési beállítások határozzák meg a rendszerben.
Az Eventus rendszerben található különböző megrendelésekből és hibajegyekből származó faladatok a prioritásszámítás által meghatározott fontossági sorrendben hajtódnak végre a rendszerben. A prioritás kezelés az adott vállalat üzleti szabályait reprezentálja, matematikai funkciók formájában. A rendszerben található összes feladatra lefut a prioritásszámítási algoritmus, biztosítva, hogy a szabályokban definiált vállalati célok mindig érvényesüljenek a folyamat és munkaerő irányítás során. Fontos megjegyezni, hogy az Eventus rendszer folyamatosan újrakalkulálja a prioritásokat.
Mivel az algoritmus idő alapú komponenseket is tartalmaz (pl az SLA sértésig visszamaradt időkeret), ezért egy egyes feladatok egymáshoz képesti fontossági sorrendje is változni fog.

Interfész modul

Az Interfész Modul biztosítja a szoftver külső rendszerhez való kapcsolódását. A folyamatok gyorsítása és zártabbá tétele megköveteli a folyamattámogató rendszer megfelelő beágyazódását az adott üzleti partner informatikai alkalmazás térképére. A megvalósított interfész lehet írás és/vagy olvasás célú.
A könnyű illeszthetőség érdekében az Eventus maximálisan épít a rendszerintegráció széles körben elfogadott szabványaira. A különböző middleware eszközök támogatása azonban ennél is több eredményt hoz. Integrációs központok alkalmazásával nem csak könnyebb az interfészek kiépítése, de kevesebb interfészre is lesz szükség, ráadásul az elkészült illesztések sokkal egyszerűbben üzemeltethetők, módosíthatók, hozzá igazíthatók az alkalmazás változásaihoz. Az Eventus számos további interfész-technológiát kínál, egyedi integrációs lehetőségei pedig lényegében korlátlanok. Az Eventus rendszer alapkiépítésben is több szabványos, implementált interfészt kínál, az alacsonyszintű (pl. SMTP, SMPP, LDAP stb) protokolloktól az alkalmazásszintű OOTB/B2B integrációkig.
Az Eventus rugalmasságát mutatja, hogy nem csak szabványos integrációs alapokon használható: tetszőleges egyedi helyzetben, illetve egyedi alkalmazással is kiépíthető kapcsolat. Ehhez az alkalmazás valamennyi rétegében megtalálhatók a szükséges csatlakozási pontok, technológiák:

 • Adatbázis-link
 • Szerver oldali API-hívások
 • TCP-socket alapú egyedi kommunikáció
 • Kétirányú kliens oldali plug-in (Eventusból, illetve Eventusba)
 • Kliens oldali DLL modulok

Beépített Riport modul

Az Eventus Beépített Riport modul az Eventus web-alapú beépített riportalkalmazásához enged hozzáférést. Az Eventus rendszer beépített riportokon keresztül lehetőséget biztosít a jegyekre rögzített adatok lekérdezésére, mind a végrehajtási paraméterek, mind az eredmények mentén. Lehetőség van egyszerűsített és részletes riportok futtatására.
A riportok automatizálhatóak és ütemezhetőek, így lehetőség van rendszeres, emberi beavatkozást nem igénylő kimutatások készítésére. Az Eventus auto-report funkciója definiált időközönként, megadott paraméterekkel elkészíti a riportot, és azt akár CSV formátumban elhelyezi a szerveren, akár e-mailben továbbítja a megadott címekre. Jogosultsági szintek szerinti lehetőség riportok futtatására, ill. az adattartam megtekintésére.

Dashboard modul

Az Eventus Dashboard modul Eventus műszerfal segítségével azonnali grafikus áttekintő riportokat készít egyes műveletekről vagy KPI-kről (key performance indicator / teljesítménymutatók).

Térképi (GIS) modul

Az Eventus Térképi (GIS) modul lehetőséget biztosít a vállalat mobil munkaerő-állományának folyamatos követésére (monitorozására), térkép alapú diszpécselésre, valamint a feladat-végrehajtás utólagos ellenőrzésére is. Ezeken túlmenően turn-by-turn navigációval segíti a területen dolgozó felhasználók napi munkáját, a mielőbbi helyszínre érkezést.

Betegszállító (PTM) modul

Az Eventus PTM (Betegirányító Rendszer/ patient transport management) modul logisztikai támogatást nyújt a betegirányításban. A PTM modul a következő folyamatokat kezeli:

 • betegszállítási rendelések felvétele (az Eventus web kliensen keresztül)
 • manuális vagy automatikus feladatkiosztás a betegszállító vállalatok (Eventus végfelhasználók) számára,
 • járattervezés, járművek napi útvonal-optimalizálása
 • online hívás- / riasztás-figyelés (monitoring) mentőszolgálatok és orvosok számára
 • betegek, járművek és kórházak térképi megjelenítése, feladatok online figyelése, monitoringja

Hibaelhárító (TSS) modul

Az Eventus TSS (troubleshooting system – hibaelhárító rendszer) modul egy elemző és diagnosztizáló rendszer, mely úgynevezett ernyőmegoldásként funkcionál a BSS és az OSS IT-támogató rendszerek felett. Különböző adatkiolvasási műveletek és a mérési eredmények elemzése nyomán a rendszer gyors és objektív áttekintést képes adni egy távközlési szolgáltatás aktuális állapotáról. Rendellenesség vagy üzemzavar esetén a rendszer azonosítja a problémát. A hiba okának megszüntetésére automatikus lehetőségeket kínál az azonnali beavatkozásra. Manuális beavatkozás szükségessége esetén a Munkafolyamat modullal integrálva a feladat automatikusan eljuttatható a megfelelő végrehajtóhoz.

HR modul

Egy szervezet munkatársai a HR modul segítségével elektronikusan tudják rögzíteni munkaidő-felhasználásukat. Az Eventus HR Modul lehetővé teszi az idők rögzítéséhez szükséges további alapadatok nyilvántartását és karbantartását is. A rendszer kiegészítő funkcionalitásokat is kínál, mint például a rögzítések biztosításához, illetve szervezeten belüli felügyeletéhez kapcsolódó automatikus emlékeztető, vagy eszkaláció funkció. A rendszerben tárolt adatokon jelentések futtathatók, ezek eredménye pedig exportálható.
A modul a következő összetevőkhöz enged hozzáférést:

 • TimeSheet: Az Eventus TimeSheet Komponenssel egy vállalat munkatársai elektronikusan rögzíthetik munkaidő-felhasználásukat.
 • IHoliday: Az IHoliday Komponens egy jóváhagyási munkafolyamatot biztosít a szabadságkérelmek kezeléséhez.

Flottamenedzsment modul

Az Eventus Flottamenedzsment modul gépjármű-flották kezelését és ellenőrzését teszi lehetővé. A modul olyan funkcionalitásokat tartalmaz, mint az úgynevezett track logging, emberi erőforrás és gépjármű összerendelés, eMenetlevél funkcionalitás támogatása, használati módok megkülönböztetése, tankolás és más költségtételek nyilvántartása.

Szolgáltatásaktiváló (SA) modul

Az Eventus Szolgáltatásaktiváló (SA) modulja különböző távközlési szolgáltatások távolról történő konfigurációját, létrehozását, aktiválását, deaktiválását és törlését teszi lehetővé.

Mobil Raktárkezelő modul

Az Eventus mobil raktárkezelő modulja a mobil munkaerő-állomány személyekhez kötött eszközkészletének és a készlet felhasználásának kezelését, karbantartását és adattárolását végzi, továbbá a visszaélés detektálását is magába foglalja.

Jóváhagyási Hierarchia Adatbázis (AHDB) modul

Az Eventus AHDB (Jóváhagyási Hierarchia Adatbázis) modul GUI-t (grafikus felhasználói felületet), továbbá a vállalat jóváhagyási, engedélyezési szabályaira vonatkozó információk kezelését biztosítja.

Rendszerfelügyelet modul

Az Eventus rendszerfelügyeleti modulja egy üzemeltetést támogató rendszer, amely az interfészeket figyeli (monitorozza), és amennyiben bármilyen problémát észlel, a feltárt hibáról értesíti az üzemeltetést.

Archiváló modul

Az Eventus Archiváló modul konfigurálható automatizált adatarchiválást kínál, amely az adatoknak az elsődleges adatbázison kívül történő tárolását teszi lehetővé.

MS Project Server Integrációs modul

Az Eventus MS Project Server integrációs modul célja, hogy segítse a vállalat projektjeinek harmonizálását, ezeknek kezelését, továbbá hogy a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést. Ezen felül a harmonizáció eredményeként pontosabb információk állnak a vezetők, a menedzsment rendelkezésére, illetve az üzemeltetési állomány adminisztratív munkája is egyszerűbbé válik.
Az Eventus és az MS Project platformok funkcióinak kombinálásával a projekttervezés, a projekt- és feladat-státuszkövetés, az újratervezés, valamint a jelentés-készítés leghatékonyabb támogatása valósul meg.

Migration Tool modul

Az Eventus Migration Tool Licenc lehetővé teszi egy Eventus példányban szereplő konfigurációs adatok (munkafolyamatok, hierarchiák, rendszer paraméterek) konzisztens másolását, verziókezelését és ütközésvizsgálatát egy másik Eventus környezetben.

 

Kliens modulok

Desktop kliens modul

Az előretelepített kliens lehetőséget biztosít az Eventus alkalmazás elérésére. Alapvetően rendszer adminisztrátori és paraméterezési tevékenységek megvalósításához ajánljuk.

WEB kliens modul

Az internet böngésző alapú kliens megoldást elsősorban munkájukat helyhez kötötten végző felhasználók részére ajánljuk. A web-es űrlapok használatával igény esetén az adott üzleti partner arculati megjelenését figyelembe véve lehetőség nyílik az Eventus felületek testre szabására is.

Mobil kliens modul

Az Eventus mobil kliens mobil-applikáció segítségével képes Android, iOS és Windows operációs rendszerrel rendelkező mobilkészülékeken is működni. A mobil kliens ebben az esetben szintén a központi Eventus szerver adatait használja.

Okostelefon Vonalkód-olvasó modul

Az Okostelefon Vonalkódolvasó modul a mobil készülék beépített kameráját használva lehetővé teszi a vonalkód-olvasó funkció használatát az Eventus alkalmazásból. A beolvasott vonalkód információ automatikusan rögzítésre kerül az Eventus rendszerben.

Okostelefon eOBU modul

Az Okostelefon eOBU modul lehetővé teszi, hogy a kliens egy integrált fedélzeti egységként működjön. Ez a komponens képes a mobil készülék beépített GPS modemjéből földrajzi információkat kinyerni, begyűjteni és továbbítani azokat a központi Eventus szerver felé.

Okostelefon Kameraintegráció modul

Az Okostelefon Kameraintegráció modul engedélyezi a fénykép típusú beviteli mezőt az Eventus Mobil kliensben. Az eszköz beépített kamerájának segítségével lehetővé teszi a fénykép készítését. A fénykép időbélyeggel és GPS pozícióval ellátva kerül automatikusan rögzítésre az Eventus rendszerben.

Okostelefon Aláírás-kezelő modul

Az Okostelefon Aláírás-kezelő modul lehetővé teszi az eszköz érintőképernyőjén keresztül a kézírásos aláírás bekérését. Bizonyos iparágak, szolgáltatások, üzleti folyamatok igénylik, hogy a helyszínen végzett munkákat az ügyfél aláírásával igazolja. Az Eventus Okostelefon Aláírás-kezelő modul biztosítja annak a lehetőségét, hogy az ügyfélnek ne egy külön papírt kelljen aláírnia, hanem az eszközön elvégezze az aláírást. Ezáltal a folyamatoknak nem kell bevárniuk az aláírt papírok beérkezését. A funkcionalitás alkalmazásával a papír alapú dokumentumok előállítási, digitalizálási, tárolási költségeik a múlté válnak.

Okostelefon Csatolmánykezelés modul

Az Okostelefon Csatolmánykezelés modul engedélyezi az Eventus Mobil kliensben a file csatolmány típusú beviteli mező használatát, ami lehetővé teszi előre konfigurált állománytípusok csatolását.

Okostelefon Térkép-integráció modul

Az Okostelefon Térkép-integráció modul lehetővé teszi az Eventus Mobil kliensben a térképes nézet használatát, ami a végfelhasználók számára ad interaktív térképi funkcionalitást. A modul kizárólag megjelenítést tartalmaz, és nem tartalmazza a térképszervert.

Okostelefon Képszerkesztő modul

Az Okostelefon Képszerkesztő modul lehetővé teszi az Eventus Mobil kliensben kezelt képek alapszintű szerkesztését.

Okostelefon Timesheet modul

Az Okostelefon Timesheet modul okostelefonra optimalizált grafikus végfelhasználói felületet biztosít az Eventus HR modulhoz, megkönnyítve ezzel a felhasználók időkönyvelését.

Close
Go top