Exit

Hazánkban ma évente megközelítőleg 18,5 millió tonna hulladék keletkezik. Fontos szempont, hogy ebből a mennyiségből a lehető legtöbb anyagában hasznosított hulladék legyen, illetve annak begyűjtését a hatóságok a lehető leghatékonyabb módon végezzék.

Ennek érdekében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (röviden OKTF NHI, korábbi nevén OHÜ Nonprofit Kft.) hulladékgazdálkodással kapcsolatos operatív munkájának támogatásához fejlett, a telekommunikáció legújabb eszközrendszerét kihasználó informatikai támogatásra volt szükség. Ez hívta életre Európai Uniós forrásból az OKTF NHI által kezdeményezett HUNOR (Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere) elnevezésű projektet. Az OKTF NHI munkáját segítendő HUNOR rendszer átlátható, egységes és szabályozott környezetben modern, költséghatékony informatikai háttérrel támogatott működést tesz lehetővé a szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladékok felügyeletének területén.

A Fornax ICT Kft. 2013 őszén megnyerte és sikeresen teljesítette az OKTF NHI által „Az Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer c. projekt keretein belül Hulladékgazdálkodási alaprendszer szoftver (HGAS) fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására kiírt közbeszerzési pályázatot.

Az Eventus alapokon nyugvó alaprendszer egyéb társrendszerek közreműködésével több módon is hozzájárul a hulladékgazdálkodás korszerű és költséghatékony informatikai támogatásához. A rendszer segíti többek között a közép és hosszú távú tervezési, ellenőrzési és elszámolási folyamatokat, valamint stratégiai szintű döntéstámogatást jelent a rendelkezésre álló elemzésekre, modellekre és szimulációkra alapozva.

A Fornax által kifejlesztett HGAS rendszer központi helyet foglal el a HUNOR rendszeren belül. Biztosítja a kapcsolódó alrendszerekkel való együttműködést, a hulladék gyűjtési és szállítási tevékenységek követését a megadott előírásoknak megfelelően, támogatja és segíti – a megadott követelmények szerint – az ellenőrzési igények és az ellenőrzési feladatok végrehajtását. A HGAS korszerű riporting eszközökkel  pontos, naprakész és ellenőrzött, valós adatokat szolgáltat, így támogatást nyújtva a döntéshozók számára.

A hulladékgyűjtő jármű vezetőjének mobilkészülékébe beépített úgynevezett logger (nyomkövető alkalmazás) segítségével a járművek pontos és valósidejű nyomkövetése valósítató meg a Hulladékmozgásokat nyomkövető alrendszeren belül. Az alkalmazáson keresztül a hulladékgyűjtést végző kollegák rögzíteni tudják tevékenységüket, amelyet az ellenőrök azonnal láthatnak, a rendszer pedig ezeket az információkat visszakereshető módon eltárolja.

A HUNOR projekt során az Eventus segítségével olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási szakrendszer, valamint ehhez szükséges integrált informatikai rendszer épült ki, amely támogatja az OKTF NHI pénzügyi elszámolási és hatósági adatszolgáltatási feladatait.

Az OKTF NHI által tartott sajtótájékoztatóhoz készült kisfilm megtekinthető az alábbi elérhetőségen: http://www.szelektivinfo.hu/sajto

Close
Go top